Välkommen till min hemsida!

Hälsningar

Anne-Charlotte Grandell
Essere-gestaltterapi

Kontaktuppgifter

Tidsbeställning
040-8211196

Mottagning
Rievägen 14,
00330 Helsingfors

E-post
info at esserehahmoterapia.fi

Läs mer…

1976-1979 kurser i teater och talteknik vid Lovisa Svenska Medborgarinstitut. Lärare Ingrid Söderblom.

6-10.6.1977 musikteaterkurs i Lappfjärd, arrangerad av Finlands Svenska Ungdomsförbund. Lärare Paavo Liski, Gunni Granberg, Leena Ortola och Börje Lampenius.

21-23.10.1977 ”Hur en föreställning blir till” arrangerad av Finlands Svenska Ungdomsförbund.

1980 studentexamen.

1980-1982 kultursekreterarutbildning, Finns Folkhögskola-Folkakademi.

1981 kurs i clowneri, Esbo Glesbygds Teater.

1986 TIP –86, kurs i afrikansk teater, 2 veckor i Schweiz. Internationell teaterkurs för ungdomar.

1986-87 scriptakurs vid Rundradions yrkesinstitut.

1988 TIP –88, kurs i performance, 2 veckor i Danmark.

26.9.1994 – 17.2.1995 The Mime Centre, expressiv teater.

1996 kurs i skådespelararbete med Marcus Groth 5 dagar.

Januari 1999 – december 1999 kurs i skådespelararbete och gestaltterapi med Marcus Groth och Max Bremer.

1999-2000 grundkurs i teaterkonst och pedagogik vid Teaterhögskolan, 15 studieveckor.

Januari 2000 – maj 2002 fortsättningskurs i skådespelararbete och gestaltterapi med Max Bremer.

2002-2007 gestaltterapeututbildning vid Gestalt Institute of Scandinavia. Slutarbete: How to find your own peace of mind? Breaking the chain of violence.

2007 producentutbildning vid Yleisradio.

Januari 2008 påbörjat studier till arbetshandledare vid Maria Akademin/Arcada

Arbetserfarenhet:

1975-1979 veckoslut och somrar försäljare på Corint-konditoriet.

1.5 – 31.8.1980 ungdomssekreterarens vikarie i Lovisa stad.

1982-1984 teatersekreterare på Finlands Svenska Ungdomsförbund.

1984-1985 Akademiska bokhandeln.

1985-2007 YLE. Arbetat på Finlands Svenska Televisions barnredaktion som

scripta, inspelningsledare, redaktör, manusförfattare, skådespelare, producent.

Sedan april 2008 privatföretagare, Firma Essere-Gestaltterapi

Juli 2008 växelverkangrupp för par med barn som lider av ovanliga hudsjukdomar, Iholiitto

Intervjuer

”Uusia mahdollisuuksia elämään hahmoterapialla”. YritysHelsinki, juli 2008

”Naisen 40-vuotis kriisi”. Käsi Kädessä-lehti, oktober 2008

Inom gestaltterapin har man en holistisk syn på människan. Under terapin tas hela människan i beaktande; medvetenhet, kroppsspråk, röst, känslor, sinnen och fysiska upplevelser.

Gestaltterapin utvecklades på 1950-talet av Frederick Perls som tog intryck av gestaltpsykologi, österländsk filosofi, fenomenologi, psykoanalys, kroppsterapi och psykodrama .

De fyra grundpelarna inom gestaltterapin är kontakt, medvetenhet, här och nu och ansvar. Det är viktigt att ha kontakt med sig själv och andra, vara medveten om olika beteendemönster, val och känslor. Medvetenhet behövs för att vi skall kunna vara närvarande och ta ansvar för våra egna val och följderna av dem.

Terapin utgår från här och nu. Även om klienten kanske talar om något som hänt i det förgångna utgår man från hur klienten upplever händelsen nu och vilka känslor den väcker. Om en traumatisk händelse eller upplevelse inte har blivit genomarbetad, påverkar den tillvaron och gör sig hela tiden påmind i vardagen. Den binder energi och hindrar oss från att leva fullt ut och kan bl.a. leda till utmattning. Det kan t.ex. handla om att vi inte har fått godkännande som barn och då fortsätter vi i vårt vuxna liv att försöka få ett godkännande på olika sätt. Gestalten har inte fullbordats och vi försöker genom olika omedvetna handlingar fullborda den.

Terapins uppgift är att göra klienten medveten om sina beteendemönster och öka självkännedomen och självförtroendet. När vi blir medvetna om våra mönster har vi friheten att välja; vi kan ändra våra mönster eller fortsätta som förut. Terapeuten ger inga färdiga svar utan vägleder och uppmuntrar klienten till ökad medvetenhet.

Terapin kan bl.a. användas vid akuta eller långvariga kriser, trauman, neuroser, depression, utbrändhet och ätstörningar.

Gestaltterapi ges som individual-, par- eller gruppterapi.

Gestaltterapi kan också användas vid parterapi. Under terapin undersöker man dynamiken mellan paret, kontakten mellan paret och kontakten till sig själv. Vilka mönster följer kommunikationen, vilka situationer slutar i konflikt eller kanske man undviker konflikter, finns det maktspel. Tillsammans med terapeuten arbetar paret med att bli mer medveten om sina återkommande mönster. De har båda en möjlighet att ge sin syn på problemen, terapeuten är opartisk och kan ge feedback på hur hon upplever kontakten. Orsaken till problemen ligger ofta i tidigt inlärda mönster som hindrar människan att vara i kontakt med sig själv här och nu och på så sätt också i växelverkan i parrelationen. Bakom mönstren ligger försvarsmekanismer som någon gång varit nödvändiga för överlevnaden men inte är det mer utan tvärtom hindrar människan att leva fullt ut.

I parterapi träffar terapeuten först paret och kan vid behov också träffa klienterna individuellt. Man träffas ca var tredje vecka 1 ½ timme åt gången.

Gestaltterapi kan också användas i gruppterapi. Deltagarna har en möjlighet att arbeta tillsammans med andra, bli medvetna om sitt eget sätt att vara i växelverkan och kontakt med andra. Gruppen ger en ypperlig möjlighet att tillsammans med andra och med andras hjälp öka sin medvetenhet, självkännedom samt självförtroende. Gruppen är ett stöd och en utmaning. Det kan vara en lättnad att höra andra tala om liknande svårigheter och problem som man själv har och en utmaning att känna igen drag hos andra som man inte vill godkänna hos sig själv.

Individualterapi: 105 €

Parterapi: 120 €

Arbetshandledning: Enligt överenskommelse