Hahmoterapia soveltuu myös pariterapiaan. Terapian aikana keskitytään parien väliseen dynamiikkaan, minkälainen on kontakti heidän välillään sekä kontakti omaan itseensä. Mitkä ovat toistuvat käyttäytymismallit? Minkälaiset tilanteet päätyvät konfliktiin ja milloin vältetään konfliktia? Yhdessä terapeutin kanssa pari tulee tietoisemmaksi omista toistuvista käyttäytymismalleistaan. Molemmat saavat tilaisuuden ilmaista oman näkemyksensä ongelmista, terapeutti on puolueeton ja voi antaa palautetta siitä miten hän kokee parien välillä olevan kontaktin. Ongelmien syynä on usein varhain opitut mallit jotka estävät ihmisen olevan kontaktissa itseensä tässä ja nyt ja siten myös vuorovaikutuksessa parisuhteessa. Mallien takana ovat puolustusmekanismit, jotka ovat jossain tilanteissa olleet tarpeellisia selviytymiskeinoja mutta eivät ole sitä enää vaan estävät ihmisen elämään täyttä elämää.

Pariterapiassa terapeutti tapaa molemmat yhdessä ja tarvittaessa myös yksilöterapiassa. Tapaamiset ovat noin kolmen viikon välein ja 1 ½ tuntia kerralla.